Ел. инсталации

 Проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на електрически инсталации: 

2

  • инсталиране и смяна на електротабла
  • монтаж и поддръжка на електрически системи
  • общо електро ремонти
  • смяна на ключове, контакти, осветление и др…
Facebook